Human Design Strategy - Love yourself
 
 
Tilbakemeldinger fra fornøyde kunder:
 
 
 
 
 
"Etter samtalen med Lasse kjenner jeg at ”brikkene faller på plass” med hensyn til meg selv.  Jeg opplever at jeg kan lettere forstå meg selv og akseptere min egentlige natur. Samtalen og analysen gir mulighet for økt selvinnsikt i egne styrker og svakheter. Samtidig er Human Design Strategy et system som bidrar til forståelse både av meg selv og hvordan jeg forholder meg til andre. I tillegg har jeg fått et skriftlig materiale som gir detaljerte opplysninger som jeg kan fordype meg i. Jeg opplever at Lasse er vennlig og imøtekommende og legger fram analysen både engasjerende og inspirerende. Jeg får en bekreftelse på hva som fungerer best for meg når jeg skal ta viktige beslutninger. Jeg opplever meg sett og forstått på en vennlig og ivaretaende måte."
 
Agnes Heldal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Hos Lasse ble jeg møtt med en behagelig stemning. Jeg la straks merke til hans positive innstilling og gode evne til å kommunisere. Jeg har fra før tillit til at klokkeslett og sted for fødsel gir noen indikasjoner på hvordan hver og en av oss lever. Lasse forsterket denne tilliten ved å oppsummere kjennetegn for min profil som jeg lynraskt kjente meg igjen i, og som jeg vet skiller meg ut fra andre mennesker. I tillegg kom han inn på de ulike funksjoners bevisste og ubevisste kvalitet. Noen mønstre vi har er mer ubevisste, og responsen fra omgivelsene er kanskje ikke alltid slik vi ønsker eller kan forklare logisk. I samtaler med Lasse kan man oppnå en høyere grad av innsikt og ekte selvforståelse basert på sannhet istedenfor konstruerte psykologiske teorier. Jeg vil absolutt anbefale dette."
 
Anne Marie Iversen
 
 
 
                                "Jeg vil veldig gjerne takke Lasse for samtalen vi hadde og for materialet jeg fikk tilsendt. Det var veldig lærerikt og jeg har fortalt alle jeg tror er interessert om Human Design."
 
Ingvild Kverneland
 
 
 
 
"Takk LASSE!
                                  Det var en god erfaring å være med på en samtale om mitt humandesign chart hos Lasse. Vennlig og imøtekommende tok han i mot i et vakkert og lyst lokale sentralt i Oslo.
                                  Samtalen med chartet som utgangspunkt, fløt rolig og samtidig intenst. Han kom med utspill fra hva han så, jeg kom med eksempler og spørsmålstillinger fra mitt liv, som han I sin tur så kompletterte ut fra hva han leste ut av chartet.
                                 Jeg opplevde meg sett, på en saklig og varm måte, på både de gode og de vanskeligere sidene av meg selv. I etterklangen kjente jeg på en øket selverkjennelse, forståelse for egne reaksjonsmønstre og fallgruver  og hadde til og med fått overlevelses-tips! / mestrings-strategier!
                                Det å kunne fordype seg i det fyldige skriftlige materialet som Lasse ga meg som avslutning på samtalen var godt og utfyllende i etterkant av samtalen, og er fortsatt aktuelt å fordype seg i.
                                Hermed gir jeg mine beste anbefalinger!"
 
Ann Bjørke
 
 
 
 
 
                                 "I mange år har jeg motarbeidet meg selv ved å tro at jeg skulle være noe annet enn den jeg faktisk er. Dette gav meg bare enda mer "motstand" i livet og var som å svømme mot strømmen.
Jeg har alltid vært søkende. I dag, etter besøket hos Lasse Fredriksen, kan jeg lettere være den jeg er og samtidig akseptere at jeg ikke behøver å være en annen person.
Disse "brikkene" i puslespillet som jeg har sittet med og undret meg over i så mange år, har nå fått en mulighet til å settes sammen. Det kan ta litt tid, men jeg er på god vei.
Dette "BILDET" av meg selv som jeg nå ser fra et nytt perspektiv, gir meg muligheten til å holde avstand fra mine av og til "blinde" og "ensporede" tanker. Jeg opplever nå at jeg kan se meg selv og livet mitt klarere.
                                  Jeg vil absolutt anbefale Lasse Fredriksen og hans kunnskaper om Human Design. Han kan hjelpe alle som er åpne for å ta imot råd og han kan også støtte deg i prosessen videre. Han gir deg også TID til selv å gå inn i din livsprosess slik at du kan oppnå klarhet i ditt eget tempo.
Takk Lasse !
 
Anneli B. Madsen
 
 
 
 
Hei Lasse,
Nå har jeg brukt endel tid på å fordøye timene jeg hadde hos deg angående min "strategy". Helt i tråd med min type...  for å "kjenne" etter om dette er riktig. Og det er det.
 
Det var ganske utrolig å få høre deg snakke om meg som om du hadde kjent meg hele livet. Uten noen gang å ha møtt meg, kunnskap kun basert på mine fødselsdata. At Human Design System har noe for seg når det gjelder å bli kjent med seg selv, egne sterke og svake sider ble jeg grundig overbevist om. Hvilke følelser jeg aktiverer i en gitt situasjon, og hvilken handlingsstrategi som er best for meg. Hvilke andre typer jeg går godt sammen med , og hvilke som kan skape noe mer strev. Nyttig å ha kunnskap om.  
Hensikten i livet må, etter mitt syn, være å finne "flyten". Å jobbe med egne forutsetninger på en måte som gjør at jeg jobber med, og ikke mot, mine medfødte egenskaper og forutsetninger.
Så nå ønsker jeg en time til min yngste sønn. Dette unner jeg ham å tilegne seg kunnskap om. Jeg er helt sikker på at dette vil komme ham til nytte i livet.
 
Anne Karin Frivik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Jeg hadde stor glede av samtalen med Lasse, og jeg føler at analysen stemte godt med min egen oppfattelse av meg selv. Noen ting var det godt å bli minnet på, og jeg fikk flere gode råd som jeg umiddelbart tok i bruk. Human design virker veldig spennende, og jeg kan anbefale det til mennesker som er litt bevandret innen det alternative og åndelige miljøet. Man bør være åpen og fordomsfri for å få optimalt utbytte av en slik analyse."
 
Morten Stenersen