Human Design Strategy - Love yourself
Her er du velkommen til å bestille en samtale om din definisjon og strategi !
 
 
Ønsker du en samtale om din definisjon og strategi?
 
Du er hjertelig velkommen og jeg INVITERER DEG HERVED til å fylle inn Email og/eller mobilnr. og vennligst oppgi fødselsdato, fødselssted og fødselstidspunkt i kommentarfeltet.
Personlig oppmøte er absolutt å foretrekke selv om en samtale også kan gjøres på telefon/mobil eller skype.
 
Mobil: 41 32 78 69
 
Jeg har studert og praktisert Human Design i mer enn 7 år. Human Design er et meget komplekst og omfattende system og jeg oppdaterer meg selv derfor stadig på det faglige. I tillegg har jeg praktisert og studert astrologisk og esoterisk symbolspråk siden tidlig på 1980-tallet. Jeg er også sertifisert Life Coach.
 
Jeg har stadig behov for nye klienter for å styrke min egen ferdighet og erfaring med formidlingen av det viktigste budskapet i Human Design: Informasjonen om din type, definisjon, og livsstrategi.
 
Her får du en grundig innføring i din type, definisjon, indre autoritet og profil m.m..
I tillegg til samtalen vil du også motta et skriftlig materiale som sammenfatter de viktigste beskrivelsene av din definisjon og livsstrategi.
 
Priser i 2012:
Denne første grundige innføringen koster kr 1000,-. Fordypning koster kr 1200,-.
Alle oppfølginger og veiledninger koster kr 800,-.
 
Viser det seg at du er av typen REFLEKTOR vil jeg sterkt anbefale deg en oppfølging da dette er viktig når du skal bli kjent med din personlige Månesyklus og ditt behov for å integrere mye informasjon om Human Design.
 
Dersom du av praktiske årsaker ikke kan møte opp fysisk for en samtale har du likevel mulighet til å kjøpe en grundig skriftlig analyse om det grunnleggende og viktigste ved din type, autoritet, definisjon, profil og "not-self-tendens".
Dette koster kr 498,-.
Analysen sendes i posten etter at beløpet har kommet inn på min konto.
(Ingen rabatter på skriftlige analyser)
 
Jeg kan også gi samtaler om relasjoner/ sammenligning av 2 kart. 
Dette betinger at du har hatt en samtale om din egen type og strategi på forhånd.
En RELASJONSANALYSE koster første gang kr 1200,-. og kr 1000,- de neste gangene.
 
Har du hatt en positiv opplevelse og skriver en omtale av vår samtale og sender til min e-post, kan du få 50 % avslag på neste samtale.
 
Er du arbeidsledig, ufør, student eller mottar trygd eller pensjon blir alle samtaler 50 % billigere(gjelder også rabatterte priser :-o).
(dokumentering av din status er ikke nødvendig for jeg tror på deg :-)
 
Alle priser kan bli regulert i forhold til konsumprisindeksen og andre betydelige faktorer i begynnelsen av hvert år(ca 5%, evt 10% annet hvert år).
Alle priser er foreløpig eksklusive mva.
Fint om du betaler med kontanter ved oppmøte.
 
 
Jeg kan også forsikre deg om at alle våre samtaler er konfidensielle og taushetsbelagte.
 
Konsultasjonen kan også gjennomføres på telefon . Dette passer fint for deg som bor langt unna selv om personlig oppmøte er å foretrekke.
 
PS. Husk fødselsdato, fødselssted og fødselstidspunkt i kommentarfeltet.
 
HJERTELIG VELKOMMEN TIL SAMTALE.
 
Fornavn:
Etternavn:
Email:
Telefon:
Adresse 1:
Adresse 2:
By/Sted:
Postkode:
Kommentarer:
 
 
Copyright © 2010 Lasse Fredriksen