Human Design Strategy - Love yourself
TYPENE :
 
TYPEN DIN OG DENS STRATEGI ER DEN VIKTIGSTE INFORMASJONEN DU MOTTAR I HUMAN DESIGN.
 
 
Human Design System hevder at menneskeheten kan deles inn i
4 HOVEDTYPER:
 
8% MANIFESTORER, 21% PROJEKTORER, 70% GENERATORER og mindre enn 1% er REFLEKTORER.
 
GENERATORENE kan igjen deles inn i 2 grupper:
37% Rene Generatorer og 33% Manifesterende Generatorer(MG).
  
 
 
Musikk til lesingen? TRYKK PÅ PLAY
Alpha
Vangelis
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
 
 
 
MANIFESTOR:( 8%)
 
 
Dette er typen som kan ta initiativet og få ting til å skje. Manifestoren er den store igangsetteren som både ønsker og kan ha stor innflytelse på omverdenen. De kan holde flotte taler, beordre store armeer og ta initiativ til viktige samtaler og prosjekter. Mange viktige pionerer finnes i denne gruppen.
De er ofte uavhengige og selvstendige personer og er som regel ukomfortable med å ha folk tett innpå seg og de stoler egentlig ikke på noen . De liker svært dårlig å bli kontrollert og dominert av andre mennesker og de holder seg derfor også ofte for seg selv.
Folk er ofte litt redd for en Manifestor fordi de ikke kan kontrolleres. De kan bli rasende når noen forsøker å begrense dem eller holde dem fanget. Noen Manifestorer kan også undertrykke sinne sitt ved å late som ingenting og bli stille og usynlige. De "krymper" bokstavlig talt auraen sin til et minimum og får liten eller ingen innflytelse på omgivelsene sine.
Mange Manifestorer blir hardt og brutalt straffet som barn i et forsøk på å holde dem nede, noe som kan forårsake mye mistro og isolasjon og/eller et enda større og ukontrollerbart raseri hos dem senere i livet.
 
En Manifestor har en lukket og sammentrekkende aura som holder andre på avstand.
De er her for å forstå hva slags innflytelse de har på andre mennesker.
Derfor skal de også unngå sinne og finne fred.
 
De er ikke her for å utføre hardt arbeid.
De skal legge seg før de blir trøtte og sove alene.
 
Manifestorens strategi:
Som barn trenger de å lære seg høflighet og spørre om tillatelse for ikke å uroe sine omgivelser.
Av samme grunn er det viktig at en voksen Manifestor lærer seg å INFORMERE andre om hva de skal gjøre FØR de setter igang.
Copyright© 2009 Lasse Fredriksen
 
Se kjente Manifestorer: TRYKK HER
 
 
 
 
 
 
PROJEKTOR:( 21%)
 
 
Dette er typen som kan lede og veilede andre mennesker og da spesielt Generatorer. De er som regel godt synlige for andre og liker å få oppmerksomhet. De må behandeles med respekt og setter stor pris på å få invitasjoner. En Projektor har ikke noe plass for kompromisser og er avhengig av å ha mennesker i livet sitt som kan anerkjenne dem for den de er og deres egenskaper og talenter.
De har sterk tiltrekningkraft og er dyktige ledere fordi de kan lese og forstå andre menneskers energetiske struktur. Fordi de har problemer med å se sitt eget potensiale og sine egne behov, trenger de hjelp fra andre til å oppdage seg selv og sitt eget talent. En Prosjektor som er oppdaget og gjenkjent for sine strålende evner og talenter kan oppnå uvanlig spektakulære bragder og suksesser i livet som selvfølgelig blir lagt godt merke til.
Projektoren er ofte sårbar fordi mange av dem kan være svært mottagelig for påvirkning fra andre mennesker og trenger derfor å være svært nøye med hvilke mennesker de knytter til seg i livet. Projektorer bør pga. sin mottagelighet og synlighet kun oppholde seg og eksponere seg i miljøer og foraer der de er anerkjent og der hvor mennesker er åpne og oppmerksomme på deres spesifikke energetiske uttrykk og veiledning.
Vær oppmerksom på at det kan ta lang tid før en Projektor får den RETTE invitasjonen.
 
En Projektor har en fokusert og absorberende aura.
De er her for å forstå den andre.
Derfor skal de unngå bitterhet og finne sin suksess.
 
De er ikke her for å utføre hardt arbeid.
De skal legge seg før de blir trøtte og sove alene.
 
Projektorens strategi:
De må vente med å ta betydningsfulle beslutninger før de har fått en formell INVITASJON av den andre og samtidig blitt gjenkjent og anerkjent for den de er.
I det daglige kan de vente til de blir spurt på en respektfull og gjerne formell måte.
Copyright© 2010 Lasse Fredriksen
 
Se kjente Projektorer: TRYKK HER
 
 
 
 
 
GENERATOR:( 70%)
 
37% Rene Generatorer:
 
Dette er selveste arbeidskraften i samfunnet. De er evighetsmotorer som kan stå på til de stuper om kvelden og våkne uthvilte og opplagte neste morgen klare for nye tunge løft og utfordringer. Generatoren er den seigeste av alle typer på både godt og ondt.
De har mye sensuell og sexsuell energi i seg som kan virke veldig atraktivt og tiltrekkende spesielt på de andre typene. De kan ofte sitte fast i frustrerende forhold, ekteskap, jobber og prosjekter i årevis. Derfor kan livet for Generatorer som har mistet kreativiteten sin, ofte havne inn i et kjedelig og rutinepreget liv der alt dreier seg om arbeid, mat og familie. Men de kan likevel bygge enorme byggverk og "luftslott" pga. av sin produktive energi og utholdenhet.
En Generator føler seg bare respektert, verdsatt og elsket når andre spør Generatoren om konkrete ting så Generatoren får mulighet til å bruke magefølelsen til å finne svaret. F.eks. "Liker du grønnsaker?" (Ikke: "Hva vil du spise til middag?"). En Generator er en sakral skapning som trenger å få kontakt med magesenteret sitt ved å gi respons på omgivelsene med "Hmm-lyder" som kommer fra magen. MAGEN er det mest intelligente organet for en Generator; IKKE hodet. De skal ikke ha ordrer og kommandoer; de trenger respektfulle og spesifikke Ja-/Nei-spørsmål.
Høflighet og lydighet er ofte noe som Generatorene bør bestebe seg på å avlære seg slik at de lettere kan frigjøre seg fra denne tids undertrykking og "slaveri". En slik revolusjon krever ofte blod, svette og tårer; alt det som en Generator har alle forutsetninger for å kunne klare.
 
En Generator har en stor, åpen og inkluderende aura.
De er her for å kjenne og forstå seg selv.
Derfor skal de unngå frustrasjon og finne tilfredsstillelse.
 
De føler tilfredshet med å utføre fysisk arbeid og skal ikke gå å legge seg før de er slitne.
 
Generatorens strategi:
Når beslutninger skal taes skal de VENTE til de kan gi en respons fra magen på omgivelsene. Det beste er om de får muligheten til å gi en respons fra magen med "Hmm"-lyder på direkte spørsmål eller konkrete situasjoner. Beslutninger skal ikke taes på grunnlag av en "tankeprosess" eller en innskytelse, men som et resultat av en respons som kan være et positivt eller negativt "grynt" alt ettersom hva slags magefølelse de får.
Dette er en "no-brain" operasjon der mage-følelsen bestemmer !
Copyright© 2010 Lasse Fredriksen
 
Se kjente Generatorer: TRYKK HER
 
 
 
 
 
33% Manifesterende Generatorer(MG):
 
En kraftpakke som det sjelden er mulig å overse er en beskrivelse som passer godt på en MG. Dette er en Manifestor og en Generator i en og samme kropp. Det sier seg selv at dette er et eksplosivt og utålmodig menneske full av energi og kreativitet som ikke kan vente med å gå dagen imøte. Fordi dette er et menneske som har et konstant behov for fysisk eller verbalt å uttrykke energien sin kan dette bli et liv med lite kompromisser og mye dramatikk og utfordrende situasjoner.
Tiden går så altfor sakte for en MG hvis det er noe de ser fram til. Fordi MG kjeder seg så lett sørger de ofte for å fylle tiden med så mange prosjekter på en gang at tiden ikke strekker til. Underveis hender det ofte at de går glipp av eller glemmer ting på veien som de blir nødt til rette opp senere. Pga. farten og kraften har MG rett og slett ikke tid til å dvele for lenge ved detaljene fordi de må videre.
En MG kan kjennetegnes som en utålmodig og sta pådriver og har et potensiale til å nå så langt som det er mulig å komme og gjerne i ung alder dersom kreftene blir fokusert og brukt riktig. Det viktigste er timingen for i likhet med rene Generatorer må de vente på en positiv respons fra magen og kroppen før de kan gå igang.
Men fordi MG har en så kollosal sterk og fokusert energi, er de også i besittelse av et backup system: De trenger en endelig bekreftende respons/ god magefølelse før de tråkker på gasspedalen. Dersom den første gode responsen/ kicket dør ut og lysten til å gå videre blir borte, må hele prosjektet bråstoppes; akkurat som en rakettoppskytning som må avbrytes i siste sekund pga. en liten feil som kunne fått katastrofale konsekvenser for hele besetningen ombord. Dette er MG i et nøtteskall. Tålmodighet, årvåkenhet og timing er mesterprøven for en MG. Alt eller ingenting, suksess eller fiasko blir det uunngåelige resultatet.
 
En MG har en fleksibel, åpen og utvidende aura.
De er her for både å forstå deres innflytelse på andre og å kjenne seg selv.
Derfor skal de unngå både sinne og frustrasjon og finne både fred og tilfredsstillelse.
 
De føler tilfredshet med å utføre fysisk arbeid og skal ikke gå å legge seg før de er slitne.
 
MGs strategi:
Når beslutninger skal taes skal de i likhet med rene Generatorer vente til de kan gi en respons på omgivelsene fra magen, før de bestemmer seg. Responsen for en MG er sterkere enn for en Generator og varer også lenger. Dersom magefølelsen ikke forandrer seg underveis er det bare å tråkke på gassen. Ikke vær redd for å ombestemme deg dersom magefølelsen plutselig ikke føles bra.
Dette er en "no-brain" operasjon der mage-følelsen bestemmer !
 
Og en ting til: Når noen pirker deg på skulderen og gjør deg oppmerksom på noe som mangler eller noe som bør korrigeres: Vennligst lytt til deres anbefalinger og rydd opp så fort du har muligheten for det tar jo likevel ikke så lang tid for deg.
Dette er viktig fordi påminnelser fra omgivelsene er endel av ditt støtteapparat som gjør at andre lettere kan akseptere din intense energi.
Copyright© 2010 Lasse Fredriksen
 
Se kjente MG: TRYKK HER
 
 
 
 
 
 
REFLEKTOR:( 1%)
 
 
Det er sjelden du møter en Reflektor og de er veldig spesielle og helt annerledes enn de andre typene.
De speiler sine omgivelser så grundig at dersom det er noe galt med en Reflektor er det garantert noe galt med omgivelsene. De er også ofte meget intense og svært livaktige i sitt uttrykk når de først uttrykker seg. Noen har fortalt meg at de er litt rare og eksentriske!?
En Reflektor har ofte klisterhjerne og kan dessuten skanne sine omgivelser på et øyeblikk og har derfor en tendens til å kjenne andre mennesker mye bedre enn seg selv.
De har som regel sterk rettferdighetssans og kan betraktes som menneskehetens "sanne" dommere.
Fordi de er så sensible overfor andre menneskers mentale og emosjonelle bagasje føler de seg mest komfortable sammen med barn og dyr.
Det viktigste for Reflektorer er at stedet der de bor føles riktig og at menneskene i deres innerste krets virkelig elsker dem og kan stoles på.
Reflektoren føler seg sterkt knyttet til Månen fordi de er den eneste lunare typen. I månesyklusen kan de finne en fast og pålitelig struktur som vil gi dem et sårt tiltrengt stabilt og forutsigbart mønster i livet. Dette gjør at de lettere kan la være å identifisere seg med inntrykkene fra menneskene og verden rundt seg.
 
En Reflektor har en motstandsdyktig og filtrerende aura som skanner omgivelsene.
De er her for å forstå sine omgivelser og oppdage spesielle mennesker som skiller seg fra mengden.
Derfor skal de unngå skuffelser og finne overraskelser.
 
De er ikke her for å utføre hardt arbeid.
De skal legge seg før de blir trøtte og sove alene.
 
Reflektorens strategi:
Når viktige avgjørelser skal taes må Reflektoren vente til hele månesyklusen er ferdig. Det betyr at det må gå minimum 28-29 dager før de kan ta viktige beslutninger.
Copyright© 2010 Lasse Fredriksen
 
Se kjente Reflektorer: TRYKK HER
 
 
 
HUSK:
Det aller viktigste for alle typer er å føle kjærlighet i seg selv og til livet.
 
Alle sider er under kontinuerlig konstruksjon og jeg tar derfor forbehold mot korrigeringer og endringer underveis.