Human Design Strategy - Love yourself
PROFILENE:
 
 
 
PROFILEN DIN BESKRIVER DIN KARMISKE ROLLE I DIN NÅVÆRENDE INKARNASJON. 
DETTE ER MÅTEN DU NÆRMER DEG LIVET BLANDT MENNESKER OG SLIK ANDRE KAN SE DEG UTENFRA.
FORSTÅELSEN AV DIN PROFIL BRINGER DEG NÆRMERE EN AKSEPTERING AV DEG SELV OG DEN ROLLEN DU HAR FÅTT I LIVET:
 
 
 
Det finnes 12 forskjellige Profiler i Human Design:
 
1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6, 4/6, 4/1, 5/1, 5/2, 6/2 og 6/3.
 
 
Musikk til lesingen: TRYKK PÅ PLAY
Cymbeline
Loreena McKennitt
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
 
 
 
 
 
Høyre vinkel - Personlig skjebne(fokus på seg selv/YIN):
 
1/3 : (oppdager behovet for korrigering)
 
Dette er lærevillige mennesker som har evne til å gå meget dypt inn i seg selv, andre eller det som opptar dem. Det som dukker opp i livet deres lærer de å kjenne ved å nøysomt studere, granske og fordype seg i det. De er skeptiske inntil de føler seg trygge og sikre. På denne måten kan mange først oppdage det som er svakt, feil, urimelig eller unødvendig. Deretter finner de det som legger grunnlaget for et solid, stødig og trygt fundament å stå på og bygge videre på. Er det noe ved dem selv, samfunnet eller omgivelsene som ikke fungerer kan de hente fram styrken og motet til å konfrontere det og få det korrigert eller fjernet.
 
1/3- skygge: (usikkerhet / skyld og skam)
De blir veldig usikre når de kommer i kontakt med skyld- og skamfølelse. De prøver å gjøre ting ”riktig” for å føle trygghet og bli sikrere på seg selv. Dette fører bare til at det gjøres flere ”feil” og til mer usikkerhet og skamfølelse. Forsvarsstrategien er å bli oppslukt av det som opptar dem i håp om å få kontroll.
 
Her kan du se kjendiser med 1/3 profilen
 
 
 
 
 
1/4 : (oppdager budskapet)
 
Dette er mennesker som liker å forske og studere. De har også et konstant behov for å dele med sine venner om hva de har lært. De er meget steile når det kommer til grunnleggende verdier og oppfatninger av virkeligheten, men for all del ikke forsøk å forandre dem fordi det ligger ikke i deres natur å bøy av for omgivelsene. De trenger kjærlighet og oppmerksomhet og ikke kritikk fra negative omgivelser. De har likevel behov for en grundig og god utdanning fra barndommen av for å utvide perspektivet sitt så de kan unngå å bli sneversynte. Dette er svært vennlige og engasjerte mennesker som liker å formidle alt som opptar dem til sine venner og omgangskrets.
 
1/4- skygge: (usikkerhet / avvisning)
De blir veldig usikre når de ikke blir akseptert og opplever avvisning. De føler seg mer usikre når de møter motstand og negativitet fra omgivelsene når de forsøker å formidle noe de står for. Forsvarsstrategien blir å stenge seg ute fra omverdenen og gå inn i isolasjon i håp om å komme i balanse.
 
Her kan du se kjendiser med 1/4 profilen
 
 
 
 
 
2/4 : (formidler budskapet)
 
Denne profilen setter privatlivet sitt svært høyt. De har ganske høye barrierer som det kan være vanskelig å komme forbi dersom du ikke kommer med noe som kan fange deres interesse. Fulle av kontraster som de er kan de være svært private hjemme mens ute blandt folk er de meget omgjengelige og sosiale. De har også som regel et, for andre, meget naturlig og synlig talent som bare venter på å bli oppdaget og kalt ut av venner, omgangskrets eller fellesskap. De kalles ofte for ”de store misjonærene” for etter at de har fått ”kallet”, kommer de endelig ut og blir fanebærere for den saken de virkelig brenner for. Forvandlingen før og etter ”omvendelsen” kan ta pusten fra de fleste for her er det snakk om et kompromissløst engasjement som de er villig til å ofre alt for.
 
2/4- skygge: (uoppmerksomhet / avvisning)
De er uoppmerksomme og vet ikke når omgivelsene ikke aksepterer dem og det de vil formidle. De får sjokk hver gang noen avviser dem. Da stenger de seg inne i sin egen travle verden og gjør seg utilgjengelig for andre og avviser alle henvendelser.
 
Her kan du se kjendiser med 2/4 profiler
 
 
 
 
 
 
2/5: (formidler løsningen)
 
Dette er meget flinke mennesker som ofte besitter et stort talent. Et godt omdømme betyr alt for deres posisjon i samfunn, familie og felleskap. Det ofte eksepsjonelt store talentet gjør dem svært attraktive for omverdenen. Selv foretrekker de som regel å leve et tilbaketrukket og privat liv. Folk har en tendens til å sette dem opp på høye pidestaller og ha overdrevne forventninger til dem pga. deres fabelaktige evner til å fremstå som svært kompetente på et bestemt område eller mange forskjellige arenaer. Derfor kan de være meget motvillige til komme frem med sine fantastiske bidrag til felleskapet og samfunnet. I sjeldne øyeblikk vil de selv finne en motivasjon til å komme fram med en meget nyttig løsning eller bidrag til omgivelsenes forventninger og behov.
 
2/5- skygge: (uoppmerksomhet / mistenksomhet)
De er ikke klar over sin egen paranoia og mistenksomhet. De fremmed gjør seg selv og irriterer andre uten at de forstår hvorfor. De oppfører seg som om de ikke bryr seg om hva andre mener om dem selv om det betyr alt for dem.
 
Her kan du se kjendiser med 2/5 profiler
 
 
 
 
 
 
3/5: (korrigerer løsningen)
 
Dette er mennesker som liker å utfolde seg og eksperimentere med livet. De har det med å støte borti ting ved seg selv eller omgivelsene som ikke fungerer og som de kan finne gode og praktiske løsninger på etter hvert. Pga. tendensen til at mye av det de støter på i livet ikke fungerer som forventet vil mange oppleve smertefulle brudd og ting de må ta avstand fra. I prosessen risikerer de å bli gjort til syndebukker og få skadet omdømmet sitt. Vit bare bare at disse individene som har vært ute så mange vinterkvelder også er de aller beste kriseløserne og redningsbøyene som finnes og tåler ekstreme påkjenninger og kan håntere svært kaotiske situasjoner (selv om de har skapt noen også). Store og små livsløgner hos mennesker og samfunn er også ekstremt upopulære og ubehagelige ting som de mer enn gjerne drar frem i lyset. Hvis de gjør for mye av dette kan det føre til sosial isolasjon. De må lære å gi slipp på mye av prinsipprytteriet sitt fordi ingenting verken hos dem selv, mennesker eller samfunn skal bli perfekt (det er perfekt...). Å løse opp i alvoret med mye humor og selvironi virker alltid bra.
 
3/5- skygge: (skyld og skam / mistenksomhet)
De skammer seg og får skyldfølelse pga. sin mistenksomhet og paranoia. De prøver å rette opp sine feilgrep basert på hva de tror andre tenker og tror om dem. Tabber de seg ut får de en sterk skyld og skamfølelse eller de benekter alle feil. For å unngå ubehageligheter flykter veldig mange fysisk vekk fra alle sine feilgrep og andres anklager.
 
Her kan du se kjendiser med 3/5 profiler
 
 
 
 
 
 
3/6: (korrigerer forbildet)
 
Disse menneskene besitter noe av menneskets mest intense erfaringer om hva det vil si å være menneske på godt og ondt. Ettersom de vokser og modnes blir de levende eksempler på hvordan vi håndterer livets store utfordringer. De har en ukuelig optimisme og uskyld som gjør dem i stand til å holde ut i motgangens og prøvelsens tid. Selv om mange av disse sjelene ikke alltid når optimal menneskelig alder må vi huske at de likevel er/var på vei til å bli de klokeste og mest erfarne i blant oss.
 
3/6- skygge: (skyld og skam / isolasjon)
De skammer seg og får skyldfølelse når de føler seg avskåret, isolert eller mister kontakten med omgivelsene. De prøver å rette på dette ved å forsøke og fremstå som den perfekte rollemodellen. I lengden makter de ikke alltid å opprettholde en slik fasade og opplever tidvis enda mer skyld og skam. Forsvarsstrategien er å fortrenge alt ved å fortsette som før i håp om at ting skal bli bedre og late som om ingenting er galt.
 
Her kan du se kjendiser med 3/6 profiler
 
 
 
 
 
 
4/6: (budbringer av forbildet)
 
Dette er svært oppmerksomme observatører i sine sosiale omgivelser selv om de ofte kan oppleve seg selv litt på utsiden. De er fantastiske nettverksarbeidere som liker å formidle sine observasjoner i vennekretsen, fellesskapet og familien. Andre oppfatter dem ofte som svært ambisiøse og fokuserte mennesker like mye som vennlige og sosiale individer med veldig mye på hjertet. Egentlige setter de stor pris på privatlivet sitt og ønsker ikke så stort engasjement i andre menneskers liv. De opplever svik som det mest smertefulle(også sitt eget svik) og de setter derfor et ekte vennskap som de kan stole fullt og helt på aller høyest. Det er også gjennom vennskapet de til slutt vil finne den store kjærligheten når tiden er moden for dem til å praktisere som ekte og troverdig rollemodeller.
 
4/6- skygge: (avvisning / isolasjon)
De føler seg ikke akseptert fordi de er avskåret og har mistet kontakten med venner og omgivelser. De prøver å være perfekte rollemodeller for andre for å bøte på, skjule og benekte deres dype frykt for ikke å bli akseptert. De opprettholder en uklanderlig, stram og uavhengig stil for å dekke over sin sårbarhet. Dette isolerer dem og gjør det bare enda mer vanskelig for andre å nå inn til dem eller å få ”menneskelig” kontakt.
 
Her kan du se kjendiser med 4/6 profiler
 
 
 
 
 
 
Juxsta vinkel – Spesifikk skjebne(spesifikt fokus):
 
4/1: (budbringer av oppdagelsen)
 
Dette er svært engasjerte mennesker og gode lærere. De endrer meget sjelden på sin identitet, personlighet, tro, virkelighetsoppfatning og det de måtte stå for. Andre oppfatter dem ofte som meget fikserte og eksentriske på grunn av sitt dype engasjement i et uvanlig smalt og spesifikt interesseområde. Ingen må forsøke å forandre på dette spesielle mennesket som har fått en helt spesiell oppgave og skjebne i livet sitt.
 
4/1-skygge: (avvisning / usikkerhet)
De føler seg ikke akseptert når de blir usikre. De prøver å bli aksepterte for å føle seg trygge. Gjentatte avvisninger resulterer i at de distanserer seg fra omgivelsene. De vil prøve å gjemme seg bort eller gjøre seg ubetydelige for ikke å risikere å bli avvist.
 
Her kan du se kjendiser med 4/1 profiler
 
 
 
 
 
 
Venstre vinkel – Transpersonlig skjebne(fokus på andre/YANG):
 
5/1: (anvendelsen av oppdagelsen)
 
Blant disse finner vi ofte våre mest forføreriske ledere, generaler og guruer fordi de er naturlige ledere. De er egentlig ganske private mennesker, men er det behov for det kan de gi oss funksjonelle løsninger for organisasjoner, myndigheter og samfunnet som helhet. Disse menneskene har enten et veldig bra eller dårlig rykte avhengig av om de har klart å oppfylle de skyhøye forventningene folk har til dem. Det viktigste for dem vil alltid være om de kan klare å komme opp med nyttige og praktiske løsninger på et viktig og grunnleggende problem slik at de kan opprettholde et godt omdømme.
 
5/1- skygge: (mistenksomhet / usikkerhet)
De er mistenksomme og redde for å fremstå som usikre og useriøse. De prøver å skjule sin usikkerhet ved å være aktive. Det eneste de oppnår er å tiltrekke seg mer oppmerksomhet slik at det blir pinlig åpnbart for alle at de egentlig er redde. Jo mer de eksponerer sin usikkerhet, jo mer vil de ønske å gjemme seg.
 
Her kan du se kjendiser med 5/1 profiler
 
 
 
 
 
 
5/2: (anvendelsen av modenhet)
 
Dette er geniale og åpenbart meget talentfulle mennesker på et bestemt område og de er dessuten gode lederfigurer. Men de klarer ikke helt å se dette i dem selv og tror at alle gullmedaljene og utmerkelsene bare var flaks på en god dag. Mens andre setter dem opp på pidestaller og tilber dem som guder foretrekker de selv å hjemme seg unna i en anonym tilværelse. Det er dog viktig at de av og til viser ansikt og gir et nyttig bidrag til sine forventningsfulle tilhengere så de kan få være i fred og nyte sin private verden uten at omdømmet blir skadet.
 
5/2- skygge: (mistenksomhet / uoppmerksomhet)
De er mistenksomme og redde for å være uoppmerksomme og uvitende. De forsøker å unngå oppmerksomhet i håp om å få være i fred. I frykt for å eksponere seg selv prøver de å kontrollere livet ved å mure seg inne i sin egen private verden.
 
Her kan du se kjendiser med 5/2 profiler
 
 
 
 
 
 
 
6/2: (forbildet på modenhet)
 
Dette er mennesker som skal være et levende eksempel på hva det vil si å gå igjennom sin livsprosess for å bli et autentisk, modent og integrert menneske. Derfor stiller de ofte høye krav til seg selv men også til andre. I første fase går de igjennom sterke og ubehagelige opplevelser med motgang, kaos og feilgrep. I andre fase lever de ofte mer moderat og respektabelt og blir objektive observatører og autoriteter i forhold til samfunnet og menneskets personlige og kollektive utfordringer. I livets tredje og siste fase blir det viktig at de trer de frem som levende eksempler på hva det vil si å elske og være seg selv og samtidig bidra som et verdifullt medlem av familien, fellesskapet og samfunnet.
 
6/2- skygge: (isolasjon / uoppmerksomhet)
De er ikke klar over at de er uoppmerksomme og fjerne. Fordi de ikke kan kjenne seg selv igjen slik andre oppfatter dem antar de at andre rett og slett ikke forstår dem. De legger seg til en holdning av benektelse som gjør at andre kan oppfatte dem som arrogante og kalde hyklere. Dette resulterer i en forsterket følelse av å bli misforstått og isolert fra andre.
 
Her kan du se kjendiser med 6/2 profiler
 
 
 
 
 
 
6/3: (forbildet på livet)
 
De er evige optimister uansett hva livet bringer av utfordringer. Utfordringene tar aldri slutt for disse menneskene som vil få det lettere om de forstår at egentlig er hvert eneste øyeblikk i livet en dyrebar gave uansett motgang. Selv om de også skal gå igjennom de 3 livsfasene, vil utfordringene her hele tiden stå i kø. Uforutsigbarhet og kaos er for mange av dem en kjenningsmelodi gjennom livet. Men med en ukuelig optimisme, mye svart humor og latter, vil de kunne klare å hompe seg igjennom dette "latterlige" livet med et godt hjerte og hevet hode for i dypet av seg selv vil de vite at; ”det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det...” En slik akseptering av livet og seg selv blir mye letter med et åndelig fokus i hverdagen.
 
6/3- skygge: (isolasjon / skyld og skam)
De unngår å kjenne på skyld og skamfølelse. De prøver å skjule sine feilgrep ved å fremstå som helgenaktige martyrer for å unngå muligheten for å komme i kontakt med sin egen skyld og skamfølelse. Å nekte å innrømme sine egne feilgrep gjør det også veldig vanskelig for andre mennesker å stole på dem og for dem å stole på seg selv. Konsekvensen kan bli at de gjør hva som helst for å flykte unna egen smerte og i håp om at de og alle andre en dag skal glemme fortiden.
 
Her kan du se kjendiser med 6/3 profiler
Copyright© 2012 Lasse Fredriksen
 
Alle sider er under kontinuerlig konstruksjon og jeg tar derfor forbehold mot korrigeringer og endringer underveis.